4 วิธีในการอ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ

สารบัญ:

4 วิธีในการอ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ
4 วิธีในการอ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ
Anonim

Chicago Manual of Style มีรูปแบบการอ้างอิงที่แตกต่างกัน 2 รูปแบบ ได้แก่ Author-Date ซึ่งใช้การอ้างอิงในข้อความ และ Notes-Bibliography (NB) ซึ่งใช้เชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง การอ้างอิง Author-Date มักใช้ในวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในขณะที่รูปแบบ NB เป็นมาตรฐานมากกว่าสำหรับงานด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ แม้ว่ารูปแบบทั้งสองจะใช้การจัดรูปแบบที่คล้ายกันสำหรับบรรณานุกรม (NB) หรือรายการอ้างอิง (Author-Date) แต่ก็มีความแตกต่างเล็กน้อย ก่อนเลือกสไตล์ ให้พูดคุยกับผู้สอน ผู้แก้ไข หรือผู้เผยแพร่เกี่ยวกับรูปแบบที่คุณควรใช้สำหรับงานของคุณ

ขั้นตอน

วิธีที่ 1 จาก 4: การใช้การอ้างอิงในข้อความของ Author-Date

อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 1
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 ใส่นามสกุลของผู้เขียนและปีที่พิมพ์ในวงเล็บ

วางการอ้างอิงไว้หลังข้อมูลที่คุณต้องการอ้างอิงโดยตรง ภายในเครื่องหมายวรรคตอน ใส่ช่องว่างระหว่างชื่อผู้เขียนและวันที่ แต่อย่าใช้เครื่องหมายจุลภาค

 • ตัวอย่างเช่น: (ชมิดท์ 1935)
 • หากคุณไม่ทราบชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อขององค์กรที่เผยแพร่ข้อความหรือชื่อแบบย่อแทนชื่อผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น (Society for Psychical Research 1935) หรือ (“Mystery of a Talking Wombat” 1935)
 • อย่าใส่ชื่อผู้เขียนในวงเล็บถ้าคุณได้กล่าวถึงในประโยคที่มีการอ้างอิงแล้ว ให้ระบุวันที่ (และหมายเลขหน้า หากมี) แทน ตัวอย่างเช่น: “John Schmidt (1935, 217-218) อ้างว่าวอมแบตพูดได้อาศัยอยู่ในกำแพงบ้านไร่ในรัฐอิลลินอยส์มานานกว่าทศวรรษ”
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 2
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 แยกชื่อผู้แต่ง 2 หรือ 3 คนด้วยเครื่องหมายจุลภาค

หากงานที่คุณอ้างถึงมีผู้แต่ง 2 ถึง 3 คน ให้ใส่นามสกุลทั้งหมดในวงเล็บก่อนวันที่ตีพิมพ์ ใส่เครื่องหมายจุลภาคระหว่างชื่อผู้เขียน แต่ไม่ใช่ระหว่างชื่อผู้เขียนคนสุดท้ายกับวันที่ ระบุรายชื่อผู้แต่งตามลำดับที่ระบุไว้ในสิ่งพิมพ์

ตัวอย่างเช่น: (ชมิดท์, บียอร์น และเจ้าชาย 1941)

อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 3
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 เขียนชื่อผู้แต่งคนแรกและ “et al

” เมื่ออ้างถึงผู้แต่งตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป

หากสิ่งพิมพ์ที่คุณอ้างถึงมีผู้แต่งตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ให้ระบุเฉพาะนามสกุลของผู้แต่งคนแรกที่อยู่ในรายการ ตามด้วย et al และวันที่ อย่าใช้เครื่องหมายจุลภาค

ตัวอย่างเช่น: (Schmidt et al. 1937)

อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 4
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4 ใช้ชื่อย่อแรกเพื่อแยกแยะผู้แต่งหลายคนที่มีนามสกุลเดียวกัน

อาจทำให้สับสนได้หากคุณอ้างถึงผู้เขียนหลายคนที่ใช้นามสกุลร่วมกัน แยกความแตกต่างอย่างชัดเจนโดยใส่อักษรตัวแรกของผู้เขียนแต่ละคนก่อนชื่อในการอ้างอิง

ตัวอย่างเช่น (J. Schmidt 1935), (V. Schmidt 1972)

อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 5
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5. แยกแยะสิ่งพิมพ์หลายเล่มที่มีผู้แต่งและวันที่เดียวกันโดยใช้ตัวอักษร

หากคุณกำลังอ้างอิงข้อความมากกว่า 1 ข้อความโดยผู้เขียนคนเดียวกันที่ตีพิมพ์ในปีเดียวกัน คุณจะต้องแยกความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างสิ่งพิมพ์แต่ละฉบับ ทำได้โดยกำหนดอักษรตัวพิมพ์เล็กให้กับสิ่งพิมพ์แต่ละฉบับและวางไว้หลังวันที่ในการอ้างอิงของคุณ

 • ตัวอย่างเช่น: (Schmidt 1935a), (Schmidt 1935b)
 • ก่อนกำหนดตัวอักษร ให้เรียงลำดับแหล่งที่มาเหล่านี้ตามชื่อเรื่อง (ซึ่งเป็นวิธีที่จะระบุไว้ในบรรณานุกรมของคุณด้วย) กำหนดตัวอักษรตามลำดับเพื่อให้แหล่งแรกคือ a ตัวที่สองคือ b เป็นต้น
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 6
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6 แยกการอ้างอิงหลายรายการด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

หากคุณต้องการอ้างอิงข้อมูลที่คุณได้รับจากหลายแหล่ง คุณสามารถระบุแหล่งที่มาของคุณไว้ด้วยกันในการอ้างอิงในวงเล็บเดียวกัน ระบุแหล่งที่มาแต่ละแหล่งตามปกติ (Author Date) แต่ให้ใส่เครื่องหมายอัฒภาคระหว่างแหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

ตัวอย่างเช่น: (ชมิดท์ 1935; Bjorn 1946)

อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่7
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่7

ขั้นตอนที่ 7 รวมหมายเลขหน้าเมื่อคุณอ้างถึงข้อความเฉพาะ

หากคุณกำลังอ้างอิงข้อความเฉพาะจากแหล่งที่มาของคุณ ให้แปลข้อมูลให้ชัดเจนที่สุดในการอ้างอิงของคุณโดยใช้หมายเลขหน้าหรือข้อมูลอื่นๆ (เช่น หมายเลขบท) วางหมายเลขหน้าหรือข้อมูลตำแหน่งอื่นๆ หลังวันที่ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

 • ตัวอย่างเช่น: (ชมิดท์ 1935, 217-310)
 • หากคุณกำลังสร้างข้อความทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาของแหล่งที่มาของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลตำแหน่ง
 • นอกจากหมายเลขหน้าแล้ว คุณยังสามารถระบุข้อมูลตำแหน่งประเภทอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น หมายเลขบท หมายเลขเอกสาร หรือหมายเลขตัวเลข ตัวอย่างเช่น: (เจ้าชาย 1932 บทที่ 15) หรือ (Bjorn et al. 1946, doc. 27)

วิธีที่ 2 จาก 4: การจดบันทึกในระบบบันทึกย่อ-บรรณานุกรม

อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 8
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 1 วางตัวเลขในตัวยกหลังข้อมูลที่คุณต้องการอ้างอิง

ต่างจากสไตล์ Author-Date ระบบ Notes-Bibliography (NB) ใช้เชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องแทนการอ้างอิงในวงเล็บ หมายเลขตัวยกสำหรับบันทึกย่อแต่ละรายการจะตรงกับหมายเลขของบันทึกย่อที่เกี่ยวข้องที่ด้านล่างของหน้า (หากคุณใช้เชิงอรรถ) หรือส่วนท้ายของงาน (หากคุณใช้อ้างอิงท้ายเรื่อง) โดยปกติ ตัวเลขควรวางไว้ที่ส่วนท้ายของประโยคหรืออนุประโยคที่เกี่ยวข้อง นอกเครื่องหมายวรรคตอน

 • ตัวอย่างเช่น: “Viola ลูกสาวของชมิดท์เป็นคนแรกที่รายงานปรากฏการณ์นี้”1
 • เชิงอรรถและหมายเหตุท้ายเรื่องช่วยให้คุณระบุข้อมูลอ้างอิงได้ครบถ้วนมากกว่ารูปแบบวงเล็บที่ใช้ในระบบ Author-Date คุณยังสามารถใช้บันทึกย่อเหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณไม่ต้องการใส่ในข้อความหลักได้ ทั้งสองระบบมีรายการอ้างอิงฉบับสมบูรณ์ในตอนท้าย ซึ่งปกติจะเรียกว่า "บรรณานุกรม" ในระบบ NB
 • โปรแกรมประมวลผลคำส่วนใหญ่มีเครื่องมือที่จะช่วยคุณจัดรูปแบบเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ MS Word คุณสามารถแทรกบันทึกย่อลงในข้อความโดยใช้แท็บ "ข้อมูลอ้างอิง"
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 9
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 2 เริ่มบันทึกด้วยชื่อและนามสกุลของผู้เขียน

เมื่อคุณได้เพิ่มหมายเลขบันทึกย่อลงในข้อความของคุณ ณ จุดที่คุณต้องการอ้างอิงแล้ว ให้วางเชิงอรรถที่เกี่ยวข้องที่ด้านล่างของหน้า หากคุณกำลังใช้อ้างอิงท้ายเรื่อง ให้วางบันทึกตามลำดับหมายเลขที่ส่วนท้ายของงาน ตัวโน้ตจะขึ้นต้นด้วยชื่อผู้แต่ง อย่ากลับชื่อ (Last, First) เช่นเดียวกับในบรรณานุกรมของคุณ

 • ตัวอย่างเช่น: 1. วิโอลา ชมิดท์
 • หากมีผู้เขียน 2 ถึง 3 คน ให้เรียงตามลำดับเดียวกับที่ใช้ในสิ่งพิมพ์ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ตัวอย่างเช่น 15. John Schmidt, Maureen Schmidt และ Harlan Prince
 • สำหรับผู้แต่งตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ให้ระบุเฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรก ตามด้วย et al ตัวอย่างเช่น 27. Njord Bjorn et al.
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 10
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนที่ 3 ทำตามชื่อผู้แต่งที่มีชื่อเรื่องของแหล่งที่มา

ใส่ชื่อเรื่องโดยตรงหลังชื่อของผู้แต่ง คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค หากคุณกำลังอ้างอิงหนังสือ ให้ใส่ชื่อเรื่องเป็นตัวเอียง สำหรับชื่อบทความหรือบท ให้ใส่ชื่อในเครื่องหมายคำพูด ชื่อทั้งหมดควรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในรูปแบบพาดหัว

 • ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอ้างอิงบทความ: 1. John Schmidt, “Mystery of a Talking Wombat”
 • สำหรับหนังสือ: 17. Njord Bjorn, My Experiences at Schmidt Farm
 • หากคุณกำลังอ้างอิงบทจากหนังสือที่แก้ไขแล้ว ให้วางชื่อหนังสือและชื่อบรรณาธิการหลังชื่อบท ตัวอย่างเช่น: 24. Bella Baylish, “An Overview of Wombat Folklore,” ใน The Enigma of Jules the Wombat, ed. จอร์จ ฟินช์
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 11
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 11

ขั้นตอนที่ 4 ใส่ข้อมูลสิ่งพิมพ์ในวงเล็บหลังชื่อหนังสืออ้างอิง

ข้อมูลสิ่งพิมพ์ ได้แก่ สถานที่พิมพ์ ชื่อสำนักพิมพ์ และวันที่พิมพ์ วางสิ่งเหล่านี้ในวงเล็บต่อจากชื่อ โดยใช้รูปแบบนี้: (เมือง: Publishing Company, Year)

ตัวอย่างเช่น: 17. Njord Bjorn, My Experiences at Schmidt Farm (ลอนดอน: ไม่ใช่ผู้จัดพิมพ์ที่แท้จริง, 1946)

อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 12
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 12

ขั้นตอนที่ 5. ใส่ชื่อวารสาร ฉบับ หมายเลข และวันที่ของบทความ

หากแหล่งที่มาของคุณถูกตีพิมพ์ในวารสาร คุณจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งตีพิมพ์ หลังชื่อบทความ ให้ระบุชื่อวารสารเป็นตัวเอียง ตามด้วยเล่มและหมายเลขฉบับ (ถ้ามี) แล้วใส่วันที่ในวงเล็บ

 • ตัวอย่างเช่น 1. John Schmidt, “Mystery of a Talking Wombat,” Bulletin of the Illinois Society for Psychical Research 217, no. 2 (กุมภาพันธ์ 2478)
 • การจัดรูปแบบจะแตกต่างออกไปบ้างสำหรับสิ่งพิมพ์วารสารประเภทอื่นๆ เช่น บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ในกรณีเหล่านี้ ชื่อเรื่องของวารสารจะตามด้วยเดือน วัน และปีที่พิมพ์ ตัวอย่างเช่น: The Naperville Times, 15 กุมภาพันธ์ 1935
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 13
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 13

ขั้นตอนที่ 6 ปิดบันทึกของคุณด้วยหมายเลขหน้าหรือข้อมูลตำแหน่งอื่นๆ

หากคุณกำลังอ้างอิงข้อความ ตอน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อความ ให้ใส่หมายเลขหน้าหรือรายละเอียดสถานที่อื่นๆ หลังข้อมูลสิ่งพิมพ์ ใส่ข้อมูลนี้นอกวงเล็บรอบข้อมูลการตีพิมพ์หนังสือหรือวันที่ตีพิมพ์วารสาร

 • หากคุณกำลังอ้างอิงหนังสือหรือบทของหนังสือ ให้ใส่หมายเลขหน้าหรือข้อมูลตำแหน่งหลังเครื่องหมายจุลภาค ตัวอย่างเช่น 17. Njord Bjorn, My Experiences at Schmidt Farm (London: Not a Real Publisher, 1946), chap. 15.
 • หากคุณกำลังอ้างอิงบทความในวารสาร ให้ใส่เครื่องหมายทวิภาคหน้าหมายเลขหน้า ตัวอย่างเช่น 1. John Schmidt, “Mystery of a Talking Wombat,” Bulletin of the Illinois Society for Psychical Research 217, no. 2 (กุมภาพันธ์ 1935): 275-278.
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 14
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 14

ขั้นตอนที่ 7 เพิ่ม URL หากคุณใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์

วางที่อยู่เว็บสำหรับข้อความที่อ้างถึงหลังหมายเลขหน้าในบันทึกย่อของคุณ หากคุณกำลังใช้บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้ DOI (Digital Object Identifier) ของบทความ หากมี นี่คือตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันซึ่งทำหน้าที่เป็น URL ถาวร (ที่อยู่เว็บ) สำหรับบทความหรือแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หากคุณไม่เห็น DOI อยู่ใกล้กับด้านบนของบทความ คุณสามารถค้นหาได้ที่นี่:

 • ตัวอย่างเช่น 1. John Schmidt, “Mystery of a Talking Wombat,” Bulletin of the Illinois Society for Psychical Research 217, no. 2 (กุมภาพันธ์ 2478): 275-278
 • วารสารที่เก่ากว่าหรือไม่ชัดเจนบางเล่มอาจไม่มี DOI หากคุณไม่พบในบทความหรือที่ crossref.org เพียงใช้ที่อยู่เว็บที่คุณเข้าถึงเพื่ออ่านบทความ
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 15
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 15

ขั้นตอนที่ 8 ใส่จุดต่อท้ายการอ้างอิง

เมื่อคุณใส่ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการแล้ว ให้ปิดการอ้างอิงด้วยจุด หากการอ้างอิงของคุณมีหมายเลขหน้าหรือ URL ช่วงเวลาควรอยู่หลังจากนั้น มิฉะนั้น คุณสามารถวางช่วงเวลาหลังข้อมูลสิ่งพิมพ์ได้โดยตรง

 • ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอ้างอิงหน้าใดหน้าหนึ่งในหนังสือ การอ้างอิงแบบเต็มของคุณจะมีลักษณะดังนี้: 12. Njord Bjorn, My Experiences at Schmidt Farm (London: Not a Real Publisher, 1946), 21-22
 • สำหรับการอ้างอิงทั่วไป (ไม่มีหมายเลขหน้า): 12. Njord Bjorn, My Experiences at Schmidt Farm (London: Not a Real Publisher, 1946)
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 16
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 16

ขั้นตอนที่ 9 สร้างตัวย่อสำหรับการอ้างอิงในภายหลัง

หากคุณอ้างอิงแหล่งที่มาเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้สร้างชื่อที่สั้นลงเพื่อใช้ต่อจากบันทึกแรก ข้อมูลอ้างอิงที่สั้นกว่านี้จะประกอบด้วยนามสกุลของผู้แต่ง คำที่ระบุอย่างชัดเจน หรือ 2 คำจากชื่อเรื่อง และหมายเลขหน้าหรือตำแหน่งอื่นๆ ที่คุณกำลังอ้างอิงอยู่

ตัวอย่างเช่น: Baylish, “Wombat Folklore,” fig. 3

วิธีที่ 3 จาก 4: การสร้างรายการอ้างอิงของคุณในรูปแบบวันที่ผู้แต่ง

อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 17
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 17

ขั้นตอนที่ 1 แสดงรายการของคุณตามลำดับตัวอักษรโดยผู้เขียน

จัดเรียงแต่ละรายการตามนามสกุลของผู้แต่ง ใส่นามสกุลของผู้เขียนก่อน ตามด้วยชื่อหลังเครื่องหมายจุลภาค

 • ตัวอย่างเช่น ชมิดท์, จอห์น
 • หากมีผู้แต่งหลายคน ให้กลับเฉพาะชื่อและนามสกุลของผู้แต่งคนแรกที่อยู่ในรายการ ตัวอย่างเช่น Schmidt, John และ Njord Bjorn
 • หากมีผู้เขียน 10 คนหรือน้อยกว่าสำหรับแหล่งใดแหล่งหนึ่ง ให้ระบุชื่อผู้แต่งทั้งหมดในรายการอ้างอิง หากมีผู้เขียนมากกว่า 10 คน ให้ระบุ 7 คนแรก ตามด้วย et al
 • หากคุณมีผลงานหลายชิ้นโดยผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เรียงตามลำดับเวลา ระบุชื่อผู้แต่งสำหรับรายการแรกเท่านั้น จากนั้นใช้เส้นประ 3 เส้นตามด้วยจุด (---.) ที่จุดเริ่มต้นของแต่ละรายการต่อไปนี้แทนชื่อผู้แต่ง
 • สำหรับงานหลายชิ้นโดยผู้แต่งคนเดียวกันในปีเดียวกัน ให้แยกความแตกต่างแต่ละรายการโดยเพิ่มอักษรตัวพิมพ์เล็ก ณ วันที่ (เช่น 1935a, 1935b และอื่นๆ) จัดเรียงรายการเหล่านี้ตามลำดับตัวอักษรตามชื่อเรื่อง
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 18
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 18

ขั้นตอนที่ 2 ใส่ปีที่พิมพ์ระหว่างชื่อผู้แต่งและชื่อเรื่อง

ในสไตล์ Author-Date ชื่อของผู้เขียนจะตามด้วยวันที่โดยคั่นด้วยจุด วันที่จะตามด้วยชื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งนี้เป็นจริงไม่ว่าคุณจะอ้างอิงแหล่งที่มาประเภทใด (เช่น หนังสือ บทในหนังสือ หรือชื่อวารสาร)

ตัวอย่างเช่น ชมิดท์, จอห์น 2478 “ความลึกลับของวอมแบตพูดได้”

อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 19
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 19

ขั้นตอนที่ 3 เขียนข้อมูลสิ่งพิมพ์หลังชื่อหากคุณกำลังอ้างอิงหนังสือ

ตามชื่อหนังสือที่มีสถานที่พิมพ์และชื่อบริษัทจัดพิมพ์ แยกข้อมูลสิ่งพิมพ์ออกจากชื่อเรื่องด้วยจุด

 • ตัวอย่างเช่น: Bjorn, Njord 2489. ประสบการณ์ของฉันที่ฟาร์มชมิดท์. ลอนดอน: ไม่ใช่ผู้จัดพิมพ์ตัวจริง
 • ถ้าหนังสือเป็นส่วนหนึ่งของชุดหลายเล่ม ให้ใส่หมายเลขเล่มหลังชื่อเรื่องและก่อนข้อมูลสิ่งพิมพ์ รวมคำบรรยายปริมาณหากมี เช่น Bjorn, Njord 2489. ประสบการณ์ของฉันที่ฟาร์มชมิดท์. ฉบับที่ 2, การสอบสวน. ลอนดอน: ไม่ใช่ผู้จัดพิมพ์ตัวจริง
 • คุณยังสามารถใส่ข้อมูล เช่น ชื่อนักแปล (ถ้ามี) หรือหมายเลขรุ่นหลังชื่อ ตัวอย่างเช่น: Bjorn, Njord พ.ศ. 2489 ประสบการณ์ของฉันที่ฟาร์มชมิดท์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แปลโดยริชาร์ด ลิตเติ้ล ลอนดอน: ไม่ใช่ผู้จัดพิมพ์ตัวจริง
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 20
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 20

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามชื่อบทของหนังสือด้วยชื่อหนังสือ บรรณาธิการ และช่วงหน้า

ทันทีหลังจากชื่อบทของหนังสือ ให้เขียนชื่อหนังสือ ชื่อบรรณาธิการ และช่วงหน้าในรูปแบบต่อไปนี้: In Book Title, แก้ไขโดย First Name Last Name, xxx-xxx เขียนข้อมูลสิ่งพิมพ์หลังช่วงหน้า

ตัวอย่างเช่น เบย์ลิช, เบลล่า 2018. “ภาพรวมของ Wombat Folklore” ในปริศนาของ Jules the Wombat แก้ไขโดย George Finch, 125-162 นิวยอร์ก: J. Q. Abernathy and Sons

อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 21
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 21

ขั้นตอนที่ 5. วางชื่อวารสาร เล่ม และข้อมูลสถานที่หลังชื่อบทความ

หากคุณกำลังอ้างอิงบทความจากวารสาร ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์จะอยู่หลังชื่อบทความ ใช้รูปแบบ เลขเล่ม ชื่อวารสาร เลขที่ออก (เดือน/ฤดู): ช่วงหน้า หากคุณมี URL หรือ DOI สำหรับบทความ ให้วางไว้หลังช่วงหน้า

 • “ช่วงของหน้า” หมายถึงหมายเลขหน้าสำหรับบทความทั้งหมดภายในวารสาร ตัวอย่างเช่น บทความของคุณอาจปรากฏในหน้า 275-278 ของวารสารที่คุณอ้างถึง
 • ตัวอย่างเช่น ชมิดท์, จอห์น 2478 “ความลึกลับของวอมแบตพูดได้” แถลงการณ์ของสมาคมวิจัยจิตเวชแห่งรัฐอิลลินอยส์ 217 เลขที่ 2 (กุมภาพันธ์): 275-278.
 • หากคุณกำลังอ้างอิงวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ให้ใส่วันที่ในปีต่อท้ายการอ้างอิงและหลังชื่อผู้แต่ง การอ้างอิงเหล่านี้มักจะไม่รวมช่วงของหน้า ตัวอย่างเช่น Whiffle, Ferdinand พ.ศ. 2478 “วอมแบตแห่งฟาร์มชมิดท์” Naperville Times, 15 กุมภาพันธ์ 2478

วิธีที่ 4 จาก 4: การเขียนบรรณานุกรมในรูปแบบบันทึกย่อ-บรรณานุกรม

อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 22
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 22

ขั้นตอนที่ 1 วางรายการบรรณานุกรมตามลำดับตัวอักษรโดยผู้แต่ง

เรียงตามตัวอักษรของรายการเหล่านี้ตามนามสกุลของผู้เขียน เขียนนามสกุลของผู้เขียนก่อน และแยกจากชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค

 • ตัวอย่างเช่น: เจ้าชาย, ฮาร์ลาน.
 • หากงานมีผู้แต่งมากกว่าหนึ่งคน ให้กลับชื่อผู้แต่งคนแรก แต่อย่าเปลี่ยนชื่อผู้แต่งคนต่อมา ตัวอย่างเช่น: Prince, Harlan และ Njord Bjorn
 • หากการอ้างอิงของคุณมีผู้แต่ง 10 คนหรือน้อยกว่า ให้ระบุทั้งหมดในรายการบรรณานุกรม สำหรับผลงานที่มีผู้แต่งมากกว่า 10 คน ให้ระบุ 7 คนแรก ตามด้วย et al
 • จัดเรียงผลงานหลายชิ้นโดยผู้แต่งคนเดียวกันโดยเรียงตามตัวอักษรตามชื่อเรื่อง ระบุชื่อผู้แต่งสำหรับรายการแรก แต่เขียน em-dash 3 อันตามด้วยจุด (---.) แทนที่จุดเริ่มต้นของแต่ละรายการต่อไปนี้
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 23
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 23

ขั้นตอนที่ 2 เขียนชื่อเรื่องหลังชื่อผู้แต่ง

หากคุณกำลังใช้รูปแบบ NB วันที่จะอยู่ที่หรือใกล้จุดสิ้นสุดของการอ้างอิง ตามชื่อผู้แต่งทันทีพร้อมชื่อผลงานโดยคั่นด้วยจุด ใส่ช่วงเวลาอื่นหลังชื่อเรื่อง

 • ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอ้างอิงบทความในวารสารหรือบทในหนังสือ: Schmidt, John “ความลึกลับของวอมแบตพูดได้”
 • หากคุณกำลังอ้างอิงหนังสือ: Bjorn, Njord ประสบการณ์ของฉันที่ฟาร์มชมิดท์
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 24
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 24

ขั้นตอนที่ 3 ใส่ข้อมูลสิ่งพิมพ์หลังชื่อเมื่อคุณอ้างอิงหนังสือ

เขียนสถานที่พิมพ์ ชื่อสำนักพิมพ์ และปีที่พิมพ์ต่อจากชื่อเรื่อง อย่าใส่ข้อมูลนี้ในวงเล็บเหมือนที่คุณทำในบันทึกย่อ ใส่ช่วงเวลาระหว่างชื่อเรื่องและข้อมูลสิ่งพิมพ์

 • ตัวอย่างเช่น: Bjorn, Njord ประสบการณ์ของฉันที่ฟาร์มชมิดท์ ลอนดอน: ไม่ใช่ผู้จัดพิมพ์ที่แท้จริง พ.ศ. 2489
 • ถ้าหนังสือมีเลขเล่ม ให้เขียนหลังชื่อเรื่องและหน้าข้อมูลสิ่งพิมพ์ หากมีคำบรรยายโวลุ่ม ให้วางไว้หลังหมายเลขโวลุ่ม เช่น บียอร์น นยอร์ด ประสบการณ์ของฉันที่ฟาร์มชมิดท์ ฉบับที่ 2, การสอบสวน. ลอนดอน: ไม่ใช่ผู้จัดพิมพ์ที่แท้จริง พ.ศ. 2489
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือ เช่น ชื่อผู้แปลหรือหมายเลขฉบับ สามารถอยู่หลังชื่อหนังสือและก่อนข้อมูลสิ่งพิมพ์ได้ ตัวอย่างเช่น: Bjorn, Njord ประสบการณ์ของฉันที่ฟาร์มชมิดท์ ฉบับที่ 2 แปลโดยริชาร์ด ลิตเติ้ล ลอนดอน: ไม่ใช่ผู้จัดพิมพ์ที่แท้จริง พ.ศ. 2489
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 25
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 25

ขั้นตอนที่ 4 เขียนชื่อหนังสือ บรรณาธิการ และช่วงหน้าหลังชื่อบทของหนังสือ

หากคุณกำลังอ้างอิงบทหนึ่งของหนังสือ คุณจะต้องระบุชื่อหนังสือ ชื่อบรรณาธิการ และช่วงหน้าของบทด้วย วางข้อมูลนี้ต่อจากชื่อบทในรูปแบบต่อไปนี้: In Book Title, แก้ไขโดย First Name Last Name, xxx-xxx เขียนข้อมูลสิ่งพิมพ์หลังช่วงหน้า

ตัวอย่างเช่น เบย์ลิช, เบลล่า “ภาพรวมของนิทานพื้นบ้านวอมแบต” ในปริศนาของ Jules the Wombat แก้ไขโดย George Finch, 125-162 นิวยอร์ก: J. Q. Abernathy and Sons, 2018

อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 26
อ้างอิงแหล่งที่มาในคู่มือชิคาโกของรูปแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 26

ขั้นที่ 5. ทำตามชื่อบทความที่มีชื่อวารสาร เล่ม และข้อมูลสถานที่

เมื่อคุณอ้างอิงบทความ ให้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ต่อจากชื่อเรื่องทันที ใช้รูปแบบ เลขเล่ม ชื่อวารสาร เลขที่ออก (เดือน/ปี ฤดูกาล): ช่วงหน้า วาง URL หรือ DOI หลังช่วงหน้า หากมี

 • ตัวอย่างเช่น ชมิดท์, จอห์น “ความลึกลับของวอมแบตพูดได้” แถลงการณ์ของสมาคมวิจัยจิตเวชแห่งรัฐอิลลินอยส์ 217 เลขที่ 2 (กุมภาพันธ์ 1935): 275-278.
 • หากคุณกำลังอ้างอิงวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ให้ใส่วันที่ลงท้ายการอ้างอิงโดยไม่ต้องใส่วงเล็บ ตัวอย่างเช่น Whiffle, Ferdinand “วอมแบตแห่งฟาร์มชมิดท์” Naperville Times, 15 กุมภาพันธ์ 2478

วิดีโอ - การใช้บริการนี้ อาจมีการแบ่งปันข้อมูลบางอย่างกับ YouTube

ยอดนิยมตามหัวข้อ